Information Security & Data Protection

Information Security & Data Protection

Centrify solucije

Zero Trust Privilege Services

Centrify redefiniše konvencionalni pristup PAM-u (Priveleged Access Management) sa cloud-ready Zero Trust Privilege
kako bi osigurao moderna korporativna okruženja i kako bi zaustavio cyber napade u njihovom korenu – zloupotrebom privilegovanih pristupa.

Zero Trust Privilege profesionalni servisi pomažu kompanijama i organizacijama u odobravanju najmanje privilegovani pristup zasnovan na verifikaciji ko traži pristup, kontekst zahteva i na proceni rizika pristupnog okruženja. Implementacijom najmanje privilegovanog pristupa, Centrify minimizira potencijalnu površinu napada, dok istovremeno unapređuje IT reviziju i compliance, umanjuje rizik, kompleksnost i troškove za moderno hybrid kompanijsko poslovanje.

Centrify solucije po domenu poslovne inicijative:

 • Breach Avoidance
 • Compliance
  –  Industry Regulations
  –  Federal Regulations
  –  State and Local Regulations
 • IT Modernization
 • Outsourced IT
 • Risk Reduction
 • Zero Trust

Centrify solucije po mogućnostima solucije:

 • Privileged Access Compliance Auditinng
 • Privileged Access Manageent
 • Privileged Identity & Access Management
 • Privileged Account & Session Management
 • Privileged Elevation & Delegation Management
 • Secure Remote Access

Ivanti solucije

ivanti

Ivanti je kompanija sa head office-om u Salt Lake City, US, u regiji poznatijoj i kao „sledeća Silikonska Dolina“. Zapošljavajući preko 1.700 ljudi, Ivanti IT softver danas koristi 78 kompanija sa Fortune 100 liste. IT departmani kompanija koriste Ivanti kako bi spojili interne IT service management, asset managment, IT security, endpoint management i supply chain capabilities. Ivanti-jeva misija je jasna – da pomogne kompanijama i organizacijama da ostvare uspeh snagom ujedinjenih IT solucija.

U današnjem svetu, IT je postao prilično zatvoren. U isto vreme, IT profesionalci su bombardovani informacijama. Nedostatak komunikacije između alata i timova samo dodatno uvećava rizik i troškove, usporavajući odziv IT departmana, i ostavljajući korisnike i njihova poslovna okruženja izloženim riziku. U isto vreme, IT bezbednosni rizici velikom brzinom rastu.

Ivanti menja IT postavku razbijajući koncept zatvorenosti u IT industriji povećanom vidljivošću saobraćaja, kritičnih podataka, kao i automatizacijom procesa. Ivanti pomaže kupcima da odreaguju na korisničku tražnju i tržišne promene, usklade se sa propisima, i da obezbede celokupnu organizaciju – sa značajno umanjenim troškovima. Kako to Ivanti naziva uz pomoć Power of Unified IT.

Upstream ICT Alliance distributira information security & data protection solucije u regiji zemalja Balkana. Zajedno sa integrator partnerima i uz podršku vendora, možemo vam pomoći sa pravilnim planiranjem, projektovanjem i implementacijom projekta kako biste skalabilno i troškovno-efikasno unapredili vaše poslovanje.

Pošaljite upit