Vendori

Vendori

UPSTREAM ICT ALLIANCE distribuira pažljivo selektovane high-end vendore koji su u svojim domenima globalno-vodeći isporučioci naprednih tehnoloških rešenja za telekom kompanije, provajdere telekomunikacionih usluga, i za velike koroprativne i industrijske kompanije.

Sa snažnom podrškom vendora, kao i u saradnji sa autorizovanim i obučenim sistem integratorima, tržištu nudimo inovativna Open Networking rešenja zasnovana na Software-Defined Networking tehnologiji. Sa dobavljačima u ovom domenu, kupcima u regiji zemalja Balkana i Centralno-Istočne Evrope omogućujemo do sada neviđenu skalabilnost i fleksibilnost u data centar operacijama, uz značajnu redukciju i do 40% CAPEX i OPEX troškova.

Portfolio distributivnih brendova orijentisali smo i na korespodentni cyber security segment, u okviru kojeg sarađujemo takođe sa globalno-vodećim tehnološkim provajderima. Tržištu su na raspolaganju vrhunska tehnološka i SW rešenja u domenu Privileged Access Management Security, IT Asset & Service Management i Phishing Prevention solucije.

Velika većina Srednjih i velikih kompanija iz svih vertikalnih tržišta koriste ove solucije kako bi automatizovali i unapredili poslovanje svojih IT departmana, i kako bi se istovremeno osigurali od izloženosti cyber security rizicima koji rastu galopirajućim tempom.

Upstream ICT Alliance sa 10+ godišnjim iskustvom na tržištu, veliku pažnju posvećuje odnosu ka kupcu, ka tržištu i partnerima sa kojima gradi dugoročno-rastuće odnose. U skladu sa poslovnom politikom orijentisanom na pružanje podrške u planiranju, projektovanju, implementaciji i održavanju naprednih HW i SW solucija, veoma nam je stalo do unapređenja znanja svih strana involviranih u poslovno-partnerski odnos.

Verujemo da je vrednost kvalitetno započetog poslovnog odnosa sa kupcima i partnerima mnogo veća od vrednosti koju realizacija samog posla donosi. Sa tim u vezi, saradnju sa nama možete započeti kroz partnerski program u okviru kojeg su vam na raspolaganju sledeće prednosti:

ALLIANCE AKADEMIJA

Organizacija in-depth prezentacija i stručnih obuka u Upstream ICT Alliance trening centru; Online programi obuka i sertifikacije proizvođača; Prezentacije specifičnih HW i SW solucija i rešenja; Posebno definisani programi obuka za krajnje kupce – korisnike, i za integrator partnere. Koristite prednosti baze znanja i ovladajte tehnologijom koja vam donosi značajne uštede, automatizaciju procesa i fleksibilnost u data centar operacijama.

DEMO APPLIANCE, HW, i SW SETOVI

Naši kupci mogu računati na značajan demo lager opreme, kao i na appliance uređaje sa instaliranim Open Networking OS, ali i na druge HW i SW setove na kojima prvo mogu testirati mogućnosti, kao i praktičnu primenu u svom specifičnom data centar okruženju, pre nego što se odluče za kupovinu.

PILOT PROJEKTI

Realizacija Proof of Concept i pilot projekta je način na koji radimo. Nakon što se upoznate sa tehnologijom i prednostima kroz prezentacije i stručne obuke, i nakon što testirate konkretno tehnološko HW / SW rešenje kroz demo lager koji vam stoji na raspolaganju, stojimo vam na raspolaganju zajedno sa integrator partnerima za preciziranje zahteva, realizaciju Proof of Concept i pilot projekta, u skladu sa specifičnim projektnim potrebama.

OPERATIVNI KONSALTING

U regiji zemalja Balkana i Centralno Istočne Evrope, a u saradnji sa mrežom vendora i integrator partnera za sve kupce organizujemo usluge operativnog konsaltinga za potrebe aktuelnog ili projekta koji je u realizacionom planu. Sagledavanje svih aspekata projekta, kreiranje projektne i road map dokumentacije, preporuke više različitih solucija za izvedbu, pomoć i podrška u odabiru solucije, integrator partnera i kontrola projektnog procesa u svim fazama projekta.

ODRŽAVANJE I NADOGRADNJA

U poslovnim odnosima koje sa kupcima stvaramo – kontinuitet je podjednako važan i bitan svim involviranim stranama. Profesionalna podrška koja se ne zaustavlja u momentu realizacije projekta, najbolje pokazuje naš odnos prema tržištu koji zajedno sa partnerima razvijamo. Održavanje sistema i sistemskih rešenja, sistemske HW i SW nadogradnje, predstavljaju važan segment našeg poslovanja, posebno u domenu Open Networking-a i SDN tehnologija. U ovom segmentu zajedno sa vendorima i autorizovanim integratorima pružamo sveobuhvatnu podršku kupcima i njihovim data centar operacijama.

Pošaljite upit