O nama

Upsteam ICT Alliance predstavlja najveću zajednicu ICT & Security profesionalaca u regiji. Nastala kao odgovor na izražen nivo buke koji je zapljusnuo region Balkana u vidu eksplozije ponuda raznolike opreme i solucija upitnog kvaliteta, ICT Alijansa pomaže tržištu, kupcima i pre svega IT departmanima kompanija da putem edukacije i objektivnog informisanja o tehnologijama budu u mogućnosti da odaberu adekvatna rešenja za aktuelne projekte.

Od svog osnivanja, sada davne 2009-te godine, poslovanje Upstream ICT Alliance inicijalno je bilo fokusirano na segment IP bezbednosnih solucija. Nakon uspostavljanja saradnje sa globalno-vodećim vendorima u ovom domenu poput Axis Communications, Milestone Systems, Avigilon, Hikvision,… i nakon realizacije mnoštva projekata u saradnji sa partnerima, kreirali smo i pustili u rad regionalni industrijski portal https://videonadzor.net – oformljen da objektivno izveštava o industriji, tehnološkom napretku i problemima u sektoru, ali i da unapredi dalju edukaciju i susrete profesionalne ponude i tržišne tražnje.

U segmentu integrisanih IP bezbednosnih rešenja tokom narednih 10 godina razvili smo eko-sistem partnerstava sa integrator kompanijama, kao i sa distributerima profesionalnih IP solucija, tako da danas sa široko rasprostranjenom mrežom partnera u regiji možemo efikasno opslužiti sve specifične potrebe kupaca.

Profesionalni angažman u domenu planiranja, projektovanja i implementacije IP bezbednosnih solucija za velike kupce prirodno nas je integrisao u ICT infrastrukturne projekte i data centar operacije. U ovom segmentu, ne vodimo se mainstream „vendor lock-in“ solucijama, već predvodimo Open Networking i Software-Defined Networking revoluciju za savremene data centre telekom kompanija, za hyper-scaled data center kompanije, kao i za enterprise koroprativna i industrijska okruženja.

Za potrebe edukacije i informisanja segmenta tržišta u domenu ICT infrastrukturnih i cyber protection solucija, kreirali smo i pustili u rad portal https://egdecore.rs – koji za cilj ima prvenstveno kreiranje baze znanja kada su u pitanju Open Networking i SDN tehnologija – globalno viđene kao sledeća ICT revolucija. Dodatno, za cilj imamo da svim zainteresovanim kupcima i tržištu, a u saradnji sa autorizovanim integrator partnerima u ovom segmentu, ponudimo podršku u planiranju, projektovanju i implementaciji inovativnih Open Networking i SDN rešenja za savremene data centre.

Kupci i tržište zemalja regije Balkana i Centralno Istočne Evrope, saradnjom sa Upstream ICT Alliance dobijaju referentnu tačku oslonca za:

Software-Defined Networking solucije

Integrisani IP bezbednosni sistemi i solucije

CORD (Central Office Re-architecture as Data Center) solucije

Open Networking hardver sistemska rešenja

IoT, IIoT, AI, Wi-Fi solucije

Distributivni portfolio koji smo razvili tokom vremena sa globalno vodećim vendorima služi našim partnerima i kupcima da zajedno kreiramo inovativna, praktična, skalabilna i fleksibilna rešenja za data centre, sa fokusom na umanjenje troškova i unapređenje profesionalnih servisa i usluga koje se distribuiraju do krajnjih korisnika.

Upstream ICT Alliance podržava razvoj Open Network Foundation (ONF), fondaciju osnovanu od strane kompanija Deutsche Telekom, Facebook, Google, Microsoft, Verizon i Yahoo. ONF za cilj ima promovisanje vrednosti networking-a zasnovanog na software-defined-networking (SDN), standardizaciju OpenFlow protokola i korespodentnih tehnologija.
Open Network Foundation za ustanovljavanje standarda i promociju SDN tehnologija je formirana sa spoznajom da će cloud computing dodatno približiti i zamagliti razlike između računara i računarskih mreža. ONF inicijativa je usmerena na ubrzanje inovacija kroz jednostavne softver promene u telekomunikacionim mrežama, bežičnim mrežama, data centrima i drugim računarsko-mrežnim okruženjima.