Usluge i Pro Servisi

Usluge i Pro Servisi

Upstream ICT Alliance distribuira inovativna sistemska rešenja u domenu mrežne ICT infrastrukture, cyber security solucija, IoT, AI i Wi-Fi solucija. U saradnji sa dugogodišnjim integrator partnerima i sa razvijenim vendor odnosima, u mogućnosti smo da kupcima ponudimo podršku u svakoj fazi projekta – od planiranja do realizacije i održavanja.

Fokusno tržište u oblasti mrežne ICT infrastrukture i korespodentnih rešenja sveli smo na telekom kompanije, hyper-scaled data centar kompanije, provajdere telekomunikacionih usluga i sektor velikih kompanija sa distribuiranom mrežom.

Profesionalni servisi, sistemske solucije i usluge po osnovu kojih nas tržište i kupci prepoznaju kao referentnu tačku oslonca:

Open networking

Dugo očekivano razdvajanje softvera i hardvera u mrežnim svičevima konačno je tu! Izbor Open networking OS solucija kao i izbor standardizovanog off-the-shelf hardvera kompanijama obezbeđuje efikasniju ICT platformu, uz ozbiljnu CAPEX i OPEX redukciju troškova i do 40%!

Open Networking odnosno Disaggregated Network razdvaja hardver od softvera na individualnom mrežnom elementu, dok SDN (Software-Defined Networking) pruža mogućnost razdvajanja hardvera od softvera na celokupnoj mrežnoj ICT infrastrukturi.

Iz softver perspektive sada možete nabaviti OS za vaše mrežno okruženje nezavisno od hardver vendora, a prednosti ovog Open Networking koncepta više su nego očigledne:

Eliminacija ekstremno skupe i nepraktične „vendor lock-in“ situacije

Značajno umanjenje softver / maintenance / upgrade troškova

Pojednostavljeno administriranje i menadžment nad mrežom (korišćenjeme Linux alata)

Potencijal za poboljšanje dostupnosti profesionalnih servisa i usluga

Upstream ICT Alliance distribuira globalno-vodećeg open hardver vendora EdgeCore Networks u regiji zemalja Balkana i Centralno Istočne Evrope. Zajedno sa integrator partnerima i uz on-site podršku vendora, možemo vam pomoći sa pravilnim planiranjem, projektovanjem i implementacijom projekta kako biste skalabilno i troškovno-efikasno realizovali vaš Open Networking projekat.

Kontaktirajte nas već danas i pošaljite nam upit za više informacija, zakažite prezentaciju i realizujte pilot projekat.

Open networking software za savremene data centre

Globalno vodeće open network OS solucije omogućuju neviđenu automatizaciju, značajne CAPEX uštede, kastomizirane operacije i ekstremnu skalabilnost za vaš data centar.

Software-Defined Networking (SDN) arhitektura, doprinosi Open Networking-u, na način da omogućuje razdvajanje kontrolne i forvarding funkcije, omogućujući da kontrola nad mrežom (control plane) postane direktno programabilna, kao i da ICT infrastruktura poput mrežnog hardvera i operativnog sistema bude izdvojena od aplikacija i mrežnih servisa.

SDN tehnologija uparena sa NFV je ključna tehnologija da se zadovolje ove nove i rastuće potrebe. SDN je pritom samo jedan deo celokupne slike. Network Virtuelization(NV), Software-Defined Network(SDN), Network Function Virtualization(NVF), kao i bare-metal switch uređaji zajedno omogućuju mrežnim operaterima potpuno novi način da projektuju, razvijaju i da održavaju mrežu i njene servise.

SDN razdvaja control i forwarding plane i omogućuje centralizovan pristup distribuiranoj mreži za još efikasniju orkestraciju i automatizaciju mrežnih servisa.

NFV se fokusira na optimizovanje mrežnih servisa. NFV razdvaja mrežne funkcije poput DNS, caching, firewalls, routing, load balancing, od vlasničkih hardver uređaja.

NV osigurava da se mreža može integrisati i podržati zahteve virtualizovanih arhitektura, posebno onih sa multi-tenancy potrebama.

Upstream ICT Alliance distribuira globalno-vodeće SDN i NOS vendora IP Infusion solucije u regiji zemalja Balkana i Centralno Istočne Evrope. Zajedno sa integrator partnerima i uz on-site podršku vendora, možemo vam pomoći sa pravilnim planiranjem, projektovanjem i implementacijom projekta kako biste skalabilno i troškovno-efikasno realizovali vaš Open Networking projekat.

Kontaktirajte nas već danas i pošaljite nam upit za više informacija, zakažite prezentaciju i realizujte pilot projekat.

Infrastruktura I oprema za data centre

Upstream ICT Alliance u saradnji sa vodećim dobavljačima kompletnih solucija za data centre i sa iskustveno-pouzdanim integratorima, isporučuje tržištu sveobuhvatna data centar rešenja:

Projektovanje, implementacija I adaptacija data centara

Open networking data center solucije

Software-designed networking data center solucije

Virtuelizacija

Monitoring

Tehnička podrška I održavanje

Saradnjom sa nama i našom mrežom dugogodišnjih integrator partnera možete računati na podršku u svim fazama projekta. Od planiranja, projektovanja, izgradnje mreže i pratećih građevinskih izvedenih radova, isporuka, instalacija i setovanje opreme, nadogradnja i modernizacija na open networking i software-defined tehnologiju, održavanje.

Planiramo, projektujemo i implementiramo savremene solucije za moderne data centre.

Telekom operateri, Internet Exchange, provajderi telekomunikacionih usluga i hyper-scaled data center kompanije koriste rešenja zasnovana na Open Networking i SDN tehnologijama, uz novu skalabilnost i fleksibilnost neophodnu u današnjem brzom poslovanju, kao i uz značajne i do 40% CAPEX i OPEX uštede.

Saznajte više.

Kontaktirajte nas već danas i pošaljite nam upit za više informacija, zakažite prezentaciju ili realizujte pilot projekat.

Data-centar

Upstream ICT Alliance distribuira globalno-vodećeg open hardver vendora EdgeCore Networks u regiji zemalja Balkana i Centralno Istočne Evrope. Zajedno sa integrator partnerima i uz on-site podršku vendora, možemo vam pomoći sa pravilnim planiranjem, projektovanjem i implementacijom projekta kako biste skalabilno i troškovno-efikasno realizovali vaš Open Networking projekat.

Kontaktirajte nas već danas i pošaljite nam upit za više informacija, zakažite prezentaciju i realizujte pilot projekat.

IoT & AI & Wi-Fi solucije

Saradnjom sa selektovanim izborom globalno-vodećih vendora u ovom domenu i obučenih intgratora, tržištu smo u mogućnosti da pružimo podršku prilikom planiranja, projektovanja i realizacije IoT, AI i Wi-Fi projekata.

Solucijska rešenja i proizvodi zasnovani na konceptu IoT i M2M komunikacije omogućuju kreiranje održivih sistema koji na najrazličitije načine unapređuju okruženje korisnika, bilo da se radi o privatnom ili poslovnom okruženju.
Širok spektar primene IoT periferne opreme i kontrolnih softver aplikacijskih modula omogućuje različita, namenska rešenja za pametne kuće, zgrade, poslovne prostore, gradove, industriju, ili za poljoprivredu.

Partnerstvom sa najboljima u branši, kroz ICT alijansu omogućujemo korisnicima raznoliku i inovativnu paletu IoT, AI i Wi-Fi solucija za unapređenje uslova života i poslovanja.

Za poslovna i stambena okruženja direktno možemo projektovati, implementirati i održavati IoT, AI i Wi-Fi solucije. U skladu sa potrebama kupaca i u saradnji sa našom mrežom autorizovanih integratora, efikasno možemo kreirati kastomizirana rešenja i solucije.

Posebno kreiran partner program u ovom domenu nudimo telekom kompanijama i provajderima telekomunikacionih usluga, u okviru kog pružamo podršku kampanjama za unapređenje tržišne ponude telekom kompanija, kreiranjem kastomiziranih IoT, AI i Wi-Fi solucija za targetirane kupce poput fizičkih i pravnih lica.

Kontaktirajte nas već danas, pošaljite nam upit za više informacija i realizujte vaš projekat.

Elektro projektovanje

Upstream ICT Alliance u saradnji sa dugogodišnjim partnerima u oblasti izrade projektne dokumentacije, tržištu i kupcima isporučuje kompletnu projektnu dokumentaciju neophodnu za realizaciju projekata. Uz kreiranje projektne dokumentacije kao prve faze, kupcima dodatno na raspolaganju stoji tim licenciranih stručnih lica za detaljno upoznavanje sa projektnim zadatkom, radi svih specifičnih projektnih potreba, kako bi projektna dokumentacija bila kompletna i u potpunosti usaglašena sa zahtevima i zakonskom regulativom.

Upstream ICT Alliance, u saradnji
sa licenciranim projektantima kupcima obezbeđuje:

Idejni projekat

Više alternativnih opcija za mogućnost izbora različitih tehnologija i idejnih rešenja

Glavni elektrotehnički projekat

U saradnji sa iskustveno pouzdanim projektantima po principu ključ u ruke

Izrada izvođačkog projekta

Zakonska pokrivenost i usaglašenost u svim projeknim fazama

Projekat izvedenog objekta

Za upotrebnu dozvolu i kompletno poštovanje zakonske regulative

Licencirani projektanti u domenu projektovanja električnih instalacija, uz svaki projekat dostaviće vam kompletnu prateću dokumentaciju i biti naknadno na raspolaganju za svu dodatnu podršku.

Tekstualna i grafička dokumentacija koju kupcima dostavljamo u okviru kompletne projektne dokumentacije podrazumeva: opštu dokumentaciju; licence projektanata; izvod iz registra kompanija za projektovanje električnih sistema; izjave projektanata o pridržavanju tehničkih propisa iz oblasti elektrotehnike; projektni zadatak; tehnički opis projekta; prilog o primenjenim normativima bezbednosti i zdravlja na radu; spisak korišćenih tehničkih propisa, nacionalnih i internacionalnih standarda; sertifikate proizvođača; odgovarajuću atestnu dokumentaciju; tehničke uslove za izvođenje elektro-energetske instalacije; kalkulacije za električnu instalaciju i opremu; predmer i predračun; situacioni plan; plan električnih instalacija; jednopolne šeme; šeme vezivanja i funkcionisanja;

Saradnjom sa vodećim projektantima u domenu električnih instalacija u okviru ICT alijanse kupci dobijaju vrhunski kvalitet usluge, efikasnost u rokovima izrade, stručni konsalting i podršku u svakoj fazi projekta. Kvalitet izvedenih radova u skladu sa tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, osnovni je preduslov za standardizovan, siguran i bezbedan rad električnih sistema. Kontaktirajte nas i započnite realizaciju vašeg projekta na kontrolisan i troškovno-efikasan način.

Kontaktirajte nas već danas, pošaljite nam upit za više informacija i realizujte sigurno vaš projekat.

Pošaljite upit