Centrify

Centrify

Centrify redefiniše konvencionalni pristup PAM-u (Priveleged Access Management) sa cloud-ready Zero Trust Privilege
kako bi osigurao moderna korporativna okruženja i kako bi zaustavio cyber napade u njihovom korenu – zloupotrebom privilegovanih pristupa.

Zero Trust Privilege profesionalni servisi pomažu kompanijama i organizacijama u odobravanju najmanje privilegovani pristup zasnovan na verifikaciji ko traži pristup, kontekst zahteva i na proceni rizika pristupnog okruženja. Implementacijom najmanje privilegovanog pristupa, Centrify minimizira potencijalnu površinu napada, dok istovremeno unapređuje IT reviziju i compliance, umanjuje rizik, kompleksnost i troškove za moderno hybrid kompanijsko poslovanje.

Centrify solucije po domenu poslovne inicijative:

 • Breach Avoidance
 • Compliance
  –  Industry Regulations
  –  Federal Regulations
  –  State and Local Regulations
 • IT Modernization
 • Outsourced IT
 • Risk Reduction
 • Zero Trust

Centrify solucije po mogućnostima solucije:

 • Privileged Access Compliance Auditinng
 • Privileged Access Manageent
 • Privileged Identity & Access Management
 • Privileged Account & Session Management
 • Privileged Elevation & Delegation Management
 • Secure Remote Access

Centrify solucije po industrijskoj primeni:

 • Banking, Financial Services & Insurance
 • Biotech & Pharmaceutical
 • Education
 • Energy & Utilities
 • Government
 • Healthcare
 • High-Tech
 • Manufacturing
 • Retail
 • Telecom

Centrify solucije po tipu površine napada:

 • Big Data
  –  Centrify for Hadoop
  –  Centrify for NoSQL
 • Cloud
 • Containers
 • Databases
 • DevOps
 • Infrastructure
 • Network Devices

Centrify solucije po odgovornim departmanima:

 • Audit & Compliance
 • Cyber Security Management
 • DevOps
  –  Secure DevOps Solutions
 • IT Management

Upstream ICT Alliance distributira Centrify solucije u regiji zemalja Balkana. Zajedno sa integrator partnerima i uz podršku vendora, možemo vam pomoći sa pravilnim planiranjem, projektovanjem i implementacijom projekta kako biste skalabilno i troškovno-efikasno unapredili cyber security u vašem korporativnom okruženju.

Pošaljite upit