IP Infusion

IP Infusion

Vrhunski network OS za white box svičeve i za mrežnu virtuelizaciju
Skalabilost za Cloud Data Centar i za data centar interkonekt potrebe

IP Infusion pomaže kupcima u razvoju hyperscle cloud infrastrukture korišćenjem standarda CLOS arhitekture i interkonektivnosti data centara korišćenjem converged paketa/optičkih sistema.

Internet eXchange izazovi

Internet Exchange Points (IXP’s) su vlakna gde internet servis provajderi, telko kompanije, kao i druge internet kompanije dolaze da razmene velike količine saobraćaja. IXP su obično implementirani kao veoma jednostavni layer-2 domeni ka kojima se kupci konektuju BGP ruterima i exchange layer-3 IP saobraćajem. IXP vlakna rastu neprestano a za posledicu broadcast i drugi vidovi saobraćaja takođe rastu.
Kako bi se prevazišli izazovi upravljanja velikim layer 2 mrežama i kako bi se ostvarila skalabilnost, bezbenosne potrebe članova, IXP kompanije doživljavaju evoluciju njihove mrežne arhitekture kako bi ona bila spremna za budući rast saobraćaja.

Rešenje – Razvoj skalabilnog IXP-a koristeći OcNOS

Rešenje leži u mogućnosti da se razviju skalabilna vlakna koristeći disagregirani hardver i softver, čime se koriste prednosti u control plane softveru za bolje skaliranje, bezbednost i upravljanje. Koristeći OcNOS, Internet eXchange kompanije, mogu izgraditi visoko skalabilne 100G interkonekcijska vlakna, za povezivanje višestrukih distribuiranih lokacija. Solucija koristi control plane učenje koristeći EVPN, kao i mrežno segmentiranje i virtuelizaciju koristeći VXLAN, multihoming za redudantnost, ACL/QoS politike za detaljnu kontrolu mrežnog saobraćaja članova, kao i podšku za sFLow menadžment automatizacije. Uz treninge i obuke koje održavamo u trening centru Upstream ICT Alliance, možete dobiti kompletna objašnjenja kako da izgradite skalabilni IXP koristeći OcNOS.

Upstream ICT Alliance distributira IP Infusion solucije u regiji zemalja Balkana i Centralno Istočne Evrope. Zajedno sa integrator partnerima i uz on-site podršku vendora, možemo vam pomoći sa pravilnim planiranjem, projektovanjem i implementacijom projekta kako biste skalabilno i troškovno-efikasno realizovali vaš IXP / Open Network projekat.

Pošaljite upit